Slušný nájemník

Největším problémem majitele – pronajímatele – bytu, bývá vybrat si „slušného“ nájemníka.
Na první pohled solidní osoba se může změnit v kupu problémů dříve, než bychom se nadáli… Prověřit budoucího nájemníka není nic snadného. Vězte, že čím déle se problematikou zajímate, tím více zjišťujete, že na první pohled to není prakticky možné. Ano, pocity mohou napovědět, ale zdaleka nejsou vším.

Zde plat více než jinde pravidlo důvěřuj, ale prověřuj… Umíte to?

Kompetence k bydlení

Tzv. kompetentnost nájemníka spočívá zejména v tom, zda je schopen pravidelně platit nájemné a poplatky spojené se službami a odběrem energií. Majetek musí umět a chtít užívat s péčí řádného hospodáře, tzn. nedevastovat váš majetek jenom proto, že si myslí, že platí dost…ale včas informovat pronajímatele, pokud by hrozilo jakékoli riziko z prodlení v případě nějaké závady, která se v souvislosti s pronajatým bytem ukázala.   Nájemce nesmí rušit ostatní uživatele domu, protože tím způsobí komplikace nakonec hlavně pronajímateli.

Pokud si toto vše sami nedokážete zajistit, obraťte se na realitní kancelář (seznam ZDE).