Smlouvy

České přísloví celkem výstižně praví: „ševče, drž se svého kopyta“. V případě smluv to platí dvojnásob.

Sepis smluv

V realitní kanceláři vám předloží návrh zprostředkovatelské, resp. jí obdobné smlouvy. To je v pořádku. Dále však jen a pouze osoba příslušná je oprávněna k sepisu smluv.

Kupní smlouvy

Zejména k sepsání kupní smlouvy vyžadujte oprávněnou osobu (advokáta, notáře apod.) Každá profesionální realitní kancelář vám takového odborníka zajistí a vězte, že vzhledem k pravidelné spolupráci s ním, také za výhodnější cenu, než by to bylo přímou právní dodávkou. 

Nájemní smlouvy

Střežte se také amatérskému sepisu nájemních, podnájemních či pachtovních smluv. Chyba vás může připravit o peníze, o řadu práv a hlavně o nervy…

Vzorové smlouvy

Důrazně varujeme před využíváním nejrůznějších vzorů smluv, které nejsou nikým garantovány. Na internetu se to dnes různými vzory jen hemží a vypadá to, že se jedná o nejlevnější způsob, jak si smlouvu „samo“ zajistit. Pokud již sám o sobě VZOR není vadný, pak neodbornou úpravou se vadným v 90% stává. Škody za takto ušetřené peníze jsou dalekosáhlé.